Filtració per electròlisi salina

Aigua de mar a la teva piscina? No, però…

amb la filtració per electròlisi salina
gaudiràs de la majoria dels seus
beneficis per a la salut, a la
teva piscina!

Els principals avantatges de l’electròlisi salina

La tecnologia d’aquest sistema està adaptat perquè pugui aprofitar la mateixa energia de la bomba de la depuradora, produeixi de forma automàtica la desinfecció natural necessària per a cada piscina, sense importar el nombre d’usuaris i qualitat de l’aigua.

SALUT

Major relax corporal a través d’una aigua i un ambient més net, ja que la piscina és desinfecta automàticament.
Evitarà irritacions d’ulls i mucoses, a més de la sequedat a la pell i cabell. Desapareixeran del tot l’olor i gust a clor de la piscina. Desapareixen els ambients corrosius i insalubres. Inhibeix el creixement bacterià.

ESTALVI

El 90% de les despeses en productes químics són eliminats, només es consumeix estabilitzant (la primera vegada) i reductor de pH. A més l’únic producte afegit a l’aigua és SAL COMÚ.
Els costos de manteniment són mínims i el consum elèctric molt reduït. A més, protegeix la roba de bany, i per tant dura més i no cal rentar-la immediatament.

SOSTENIBILITAT

Respectuós amb el medi ambient. Per la reducció en la manipulació de clor. Ja que es minimitza l’ús de productes químics per desinfectar l’aigua. El sistema funciona amb un voltatge equivalent a el d’una bombeta. No necessita emmagatzematge de productes inflamables. L’aigua està sempre neta, sana i molt més bonica, cristal·lina.

El més semblant a tenir el “mar” a la piscina.

Un nou concepte en el tractament i manteniment de la teva piscina, millorant la qualitat de l’aigua, evitant l’exposició a productes químics i simplificant les tasques de manteniment.

Des de l’antiguitat són ben conegudes les propietats antisèptiques de les aigües salobres, sobretot per al tractament d’afeccions d’ulls, pell i nas.